Zgodba

RAZISKOVANJE & RAZVOJ

α1 · A1 = α2 · A2
ENAČBA ZA VEČJO UČINKOVITOST

Schmöle investira v raziskave in razvoj.

Kdor hoče biti dolgoročno uspešen, mora svoje ideje vedno znova preverjati in jih strokovno udejanjati. Zahteven izumiteljski duh ter učinkovito raziskovanje in razvoj so bili vedno pomemben del našega delovanja. Le tako so lahko naši inženirji dosegli tako pomembne mejnike in razvili npr. patentirano WLT®-tehnologijo s prefinjeno uporabo D cevi.

Še naprej raziskujemo s ciljem, da bi razvili še učinkovitejše in hkrati varčnejše toplotne izmenjevalne sisteme Schmöle. Cilj naših inženirjev in tehnikov lahko povzamemo z enostavno enačbo: α1 · A1 = α2 · A2, ki pravi, da topotni prenosnik doseže optimalni toplotni prenos takrat, ko so matematični produkti specifičnega toplotnega prenosa in površin na obeh straneh enaki. V tej enačbi se skriva bistvo vseh zahtev ter uspešnost podjetja Schmöle in v kateri vidimo izziv, kako energijo dolgotrajno narediti še učinkovitejšo.

  Natisni stran

DRUGE ZGODBE